Mis on Euroopa kodanikualgatus „Alustage tingimusteta põhisissetulekut kogu ELis”?

Alates 25. septembrist 2020 on Euroopa Liit kogunud allkirju Euroopa kodanikualgatusele „Alusta tingimusteta põhitulusid (UBI) kogu ELis“. 25. juuniks 2022 tuleb Euroopa Komisjonile esitamiseks koguda 1 miljoni Euroopa Liidu kodaniku allkirjad. Eesmärk on…

%d bloggers nagu see: