ELi komisjoni allkirjade kogumise täiendav laiendamine

EUROOPA KOMISJON,
Võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,
Võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 2020. juuli 1042. aasta määrust (EL) 15/2020, millega kehtestatakse määruses (EL) 2019/788 sätestatud kogumise, kontrollimise ja uurimise etappidega seotud ajutised meetmed Euroopa kodanikualgatuse kohta seoses COVID-19 puhanguga1, eriti selle artikli 2 lõiget 2,

 

 

Nendel põhjustel võib järeldada, et kogumisperioodi pikendamise tingimused on täidetud viie algatuse puhul, mille kogumisperiood kestis 5. mail 1. Seetõttu tuleks neid kogumisperioode pikendada kolme kuu võrra.

 

Järgmiste algatuste kogumisperioodide uued lõppkuupäevad on järgmised:

 

  • algatus pealkirjaga „VALIMISED PIIRIDETA, ELi kodanike täielikud poliitilised õigused“: 11. juuni 2022;
  • algatus pealkirjaga „Alusta tingimusteta põhitulusid (UBI) kogu ELis”: 25. juuni 2022;
  • algatus pealkirjaga „Libertà di condividere”: 1. august 2022;
  • algatus pealkirjaga „Paranemise õigus”: 1. august 2022;
  • algatus pealkirjaga „Kodanikuühiskonna algatus biomeetriliste massjälgimistavade keelustamiseks”: 1. august 2022;
  • algatus pealkirjaga „Rohelise aia katusealused”: 1. august 2022.

 

 

%d bloggers nagu see: