Helistage SignStormile

Euroopa Liidu kodanikud,

on aeg provotseerida Allkirjastamise torm – jätta kõrvale viimased kõhklused, toetada Euroopa kodanikualgatust “Tingimusteta põhisissetulek kogu ELis” ja kutsuge teisi seda tegema. See on eeloleval kuul viimane võimalus seda teha. Ja viimane võimalus lähiaastatel tuua UBI otse ELi poliitikasse.

 

Teie allkirjad on meeleavaldus, sõnum ennekõike teie enda riikide valitsustele. Oma riigi kodanike allkirjade arv on kõnekaim sõnum – UBI-ga ei saa enam oodata. Enam pole küsimust "kas", küsimus on vaid "kuidas". See sai selgeks juba Covid-19 pandeemia alguses.

 

Sellised sotsiaalpoliitilised reformid kuuluvad riigi ainupädevusse ja seetõttu ei saa me nõuda ühtset üleeuroopalist UBI-d. Kuid Brüsseli ülesanne on astuda samm protsessi algatamise suunas. See on algatuse otsene eesmärk.

 

Kui algatus saab nõutud miljon allkirja ja komisjon teeb seda, mida algatajad ootavad, on see omakorda julgustav sõnum liikmesriikidele: UBId teie riikides on teretulnud ja Brüssel teeb kõik endast oleneva, et tagada nende tõrgeteta rakendamine. ilma segaduseta.

 

Aeg saab otsa. Tööd automatiseeritakse ja palgatöö võib saada privileegiks kiiremini, kui julgeme seda tunnistada. Miski ei kaitse meid edasiste karantiiniaegade eest. Sellistel aegadel on oluline, et elutähtsate kaupade ja teenuste pakkujad säilitaksid oma tulubaasi (esimese ostuvõimega tarbijad), et sundpuhkusele jäävad ettevõtted ei peaks riigilt palgatoetusi kerjama ega oma uksi igaveseks sulgema. , ja mis kõige tähtsam, et leibkondadel ei koguneks tasumata arveid.

 

UBI ei saa aga olla ajutine lahendus. Inimesel peab alati olema õigus öelda "ei" ja see on tagatud vaid siis, kui on tagatud tema elementaarne väärikas toimetulekuvõimalus. Alles siis saame öelda, et inimesel on valikuvabadus. Inimkaubandus, seksiäri ja vaenulike riikide huvides tegutsevad “trollivabrikud” ei kuiva kokku pelgalt hukkamõistu ega politsei tegevusega. Neil ei tohiks olla võimalik inimesi palgata selliste haavatavate inimeste puudumise tõttu, kes ei saa nende pakkumisest keelduda.

 

Meil on rahvaid, kelle jaoks positiivne sündimus, vähemalt taastumise tasemel, on eksistentsiaalselt oluline. See on oluline ka maailma kultuurilise mitmekesisuse seisukohast. UBI, kui see on igale inimesele sünnist saati kättesaadav, on ainuvõimalik meede vajalike tingimuste loomiseks. Kui iga pereliige on päästevestis, siis terve pere, ükskõik kui suur, on päästevestis. Pere hakkamasaamine ei tohi sõltuda sellest, kas selle liikmed on tööturul või ärimaailmas edukad või on kaotajad. Peredel ei tohi olla majanduslikke takistusi, et saada nii palju lapsi, kui nad unistavad, olgu selleks rahapuudus või ebakindlus tuleviku suhtes.

 

UBI on lahendus julgeolekule, ühiskonnale ja rahvaste jätkusuutlikkusele. Julgustame oma riike seda rakendama. Seekord läbi Brüsseli.

 

Ja me ei unusta ka ülejäänud maailma. Kui oleme edukad, suurendab see ka põhisissetuleku liikumist väljaspool Euroopa Liitu.

 

Anname SignStormile jõudu!

www.sign.eci-ubi.eu

# ECI-UBI osalemine Euroopa tuleviku konverentsil #COFE

Euroopa kodanikualgatuste osalemine konverentside täiskogu istungitel ja kodanike foorumitel Euroopa tuleviku konverentsi (COFE) raames

 

Lugupeetud Euroopa Parlamendi liige hr Guy Verhofstadt, Euroopa tuleviku konverentsi juhatuse kaasesimees

Lugupeetud proua Dubravka Šuica, Euroopa Komisjoni asepresident, Euroopa tuleviku konverentsi juhatuse kaasesimees

Lugupeetud proua Iratxe Garcia-Perez, Euroopa Parlamendi esindaja Euroopa tuleviku konverentsi juhatuses

Lugupeetud Euroopa Parlamendi esindaja hr Manfred Weber, Euroopa tuleviku konverentsi juhatuse liige

Lugupeetud parlamendiliige Gerolf Annemans, Euroopa tuleviku konverentsi juhatuse vaatleja Euroopa Parlamendis

Lugupeetud Euroopa Parlamendi liige hr Helmut Scholz, Euroopa Parlamendi vaatleja Euroopa tuleviku konverentsi juhatuses

Lugupeetud Euroopa Parlamendi liige hr Daniel Freund, Euroopa Parlamendi vaatleja Euroopa tuleviku konverentsi juhatuses

Lugupeetud Euroopa Parlamendi liige hr Zdzisław Krasnodebski, Euroopa Parlamendi vaatleja Euroopa tuleviku konverentsi juhatuses

 

Kallis proua või härra,

Euroopa tuleviku konverentsi protsess on täies hoos.

Esimene konverentsi täiskogu toimus 19. juunil 2021. 22.-23.10.2021 toimub teine ​​konverentsi täiskogu, alates 2022. aasta jaanuarist toimuvad täiendavad täiskogud.

1. – 3. Oktoobrini 2021 toimub esimene Euroopa kodanike foorum, mis käsitleb meie Euroopa kodanikualgatuse teemat (3. paneel: majandus, sotsiaalne õiglus, tööhõive). 19. – 21. Novembrini 2021 toimub teine ​​ja 7. – 9. Jaanuarini 2022 kolmas selleteemaline kodanike foorum.

Vaata: https://futureu.europa.eu/uploads/decidim/attachment/file/12999/sn02900.en21.pdf

 

Usume, et praegused Euroopa kodanikualgatused, sealhulgas meie Euroopa kodanikualgatus „Alusta tingimusteta põhitulusid (UBI) kogu ELis”, peaksid osalema nendel täiskogu istungitel ja temaatiliselt asjakohastes kodanike foorumites ning neid tuleks selleks kutsuda.

Meie argument selle kohta on see, et Euroopa tulevikuküsimustel, mida esindavad Euroopa kodanikualgatused, on nõusoleku andnud mitukümmend tuhat või mitusada tuhat ELi kodanikku ja seetõttu tuleb neid Euroopa tuleviku arutelu käigus nõuetekohaselt arvesse võtta ja tuleb konsulteerida Euroopa kodanikualgatuste esindajatega.

 

Lisaks suurendaks Euroopa kodanikualgatuse esindajate osalemine täiskogu istungitel ja vastavatel kodanikefoorumitel praegu väga madalat teadlikkust Euroopa kodanikualgatuse kaasotsustamisvahendist. Vaata: YouGovi uuringu kokkuvõte,

https://eci-ubi.eu/wp-content/uploads/2021/05/YouGovSurvey-Summary.pdf  

Meie Euroopa kodanikualgatus osaleb edukalt ka Euroopa tuleviku konverentsi veebiplatvormil.

Vaata: https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1556

 

Kallis proua või härra,

Ootame lootusega varajast ja positiivset vastust.

Lugupidamisega

Organisatsiooni esindajad, korraldajate rühma liikmed ja koordineerimismeeskonna liikmed

Euroopa kodanikualgatus „Alusta tingimusteta põhitulusid (UBI) kogu ELis“

 • Klaus Sambor - Austria
 • Ronald Blaschke - Saksamaa
 • Michele Gianella - Itaalia
 • Evamaria Langer-Dombrady - Ungari
 • Ly Katekondji - Prantsusmaa
 • Ivaylo Kirilov - Bulgaaria
 • Ingel Bravo - Hispaania
 • Michaela Kerstan - Saksamaa
 • Aija Lasmane - Läti
 • Heinz Swoboda - Austria
 • Jaanus Nurmoja - Eesti
 • Leopoldo del Prado - Hispaania
 • Zita Stockwell - Ungari
 • Juha Uski - Soome

 

23 juuli 2021

Euroopa kodanikualgatus „Alusta tingimusteta alust Sissetulekud (UBI) kogu ELis “
https://eci-ubi.eu/
https://eci.ec.europa.eu/014/public/#/screen/home

Algne kiri: 21 - 07 - 23 Euroopa tulevikualgatus Euroopa tuleviku konverentsil

Mis on Euroopa kodanikualgatus „Alustage tingimusteta põhisissetulekut kogu ELis”?

Alates 25. septembrist 2020 on Euroopa Liit kogunud allkirju Euroopa kodanikualgatusele „Alusta tingimusteta põhitulusid (UBI) kogu ELis“. 25-ksth 2022. aasta juunist tuleb Euroopa Komisjonile esitamiseks koguda 1 miljoni Euroopa Liidu kodaniku allkirjad. Eesmärk on kehtestada tingimusteta põhisissetulek kogu ELis, mis tagab iga inimese materiaalse eksistentsi ja võimaluse osaleda ühiskonnas oma majanduspoliitika osana. Algatusele kehtestada tingimusteta põhisissetulek kogu Euroopa Liidus saab alla kirjutada aadressil https://eci-ubi.eu/.

See on sissejuhatav artikkel artiklite reale, mis käsitleb tingimusteta põhisissetulekut. Plaanime kajastada tingimusteta põhisissetuleku (UBI) teemat erinevatest vaatenurkadest, vaadates läbi Läti prisma. Alustame sissejuhatavast artiklist selle kohta, mis on UBI, mis on UBI eesmärgid, anname lühikese ajaloo ja mõju täna toimuvale.

 

Laialdaselt arutletud teema sotsiaalsete ja inimõiguste valdkonnas

Tingimusteta põhisissetulekust on viimastel aastatel saanud üks enim arutletud sotsiaal- ja inimõiguste teemasid Euroopas ja kogu maailmas. Arvutusi teevad filosoofid, majandusteadlased, arstid, hariduse, julgeoleku, erinevate ametite ja kunsti esindajad, vabaühenduste aktivistid, ÜRO, Davosis toimuv Maailma Majandusfoorum ja Maailmapank. Seda ideed toetab ka paavst Franciscus, kes kirjutas sellest oma raamatus “Unistagem“. UBI-st räägitakse nii lossides kui ka onnides. Leitakse, et UBI rakendamine on ainult aja küsimus. Et mitte raisata aega ja meie konkurentsivõimet juhul, kui peame konkureerima riigiga, kus UBI on juba kasutusele võetud, on aeg sellest rääkida ka Lätis.

 

Mis on tingimusteta põhisissetulek?

Tingimusteta põhisissetulek on määratletud järgmise nelja kriteeriumiga:

 • Universal: UBI-d makstakse kõigile, ilma vahendite testita.
 • Individuaalne: Kõigil - igal naisel, igal mehel ja igal lapsel - on õigus UBI-le individuaalselt.
 • Tingimusteta: Inimõiguste ja seaduslike õigustena ei sõltu UBI mingitest eeltingimustest, kas kohustusest võtta tasustatud tööd, näidata üles valmisolekut töötada, olla seotud üldkasuliku tööga jne.
 • Piisavalt kõrge: Summa peaks tagama inimväärse elatustaseme, mis vastab ühiskonna sotsiaalsetele ja kultuurilistele normidele asjaomases riigis.

 

Seega koosneb tingimusteta põhisissetulek perioodilistest sularahamaksetest, mis antakse kõigile kodanikele (elanikele) ilma vahendeid kontrollimata, et tagada nende elatustase vaesuspiirist kuni elu lõpuni.

UBI-le makstakse sularahas, mitte mitterahaliselt, jättes abisaajatele vabaduse seda oma äranägemise järgi kulutada. UBI maksab kõigile, mitte ei sihi konkreetset elanikkonnarühma, eraldi, mitte leibkonnale.

UBI ei sisalda mingeid töönõudeid, see on kättesaadav nii palgatöölistele kui ka neile, kes pole töötajad, kellel on esindaja loomemajanduses (honorari honorar), kes töötavad vabatahtlikuna jne.

UBI peaks ära hoidma materiaalse vaesuse ja pakkuma võimaluse ühiskonnas osaleda, UBI peaks olema vähemalt EL-i standardite kohaselt üle vaesusriski taseme, mis vastab 60% -le nn riiklikust keskmisest netoekvivalendist sissetulekust.

Näiteks 2019. aastal oli vaesusrisk Lätis 21.6% ehk 407 tuhat inimest. Statistika keskbüroo andmetel oli selle elanikkonna ekvivalentne kasutatav sissetulek alla vaesusriski künnise ehk 441 eurot kuus. Lätis on garanteeritud miinimumsissetulek (GMI) 20% mediaanist sissetulekust.

Riikides, kus enamikul on madal sissetulek ja seetõttu on keskmine sissetulek mediaan, tuleks põhisissetuleku suuruse kindlaksmääramiseks, väärika elu, materiaalse kindluse ja elujõulisuse tagamiseks kasutada alternatiivset võrdlusalust (nt kaupade ja teenuste korv). täielik osalemine ühiskonnas.

Euroopa kodanikualgatuse „Alusta tingimusteta põhitulusid (UBI) kogu ELis” algatajad paluvad Euroopa Komisjonil teha ettepanek tingimusteta põhisissetulekute kohta kogu ELis, mis vähendaksid piirkondlikke erinevusi, et tugevdada majanduslikku, sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust ELis (ühtekuuluvuspoliitika - võrdsustamise, erinevuste vähendamise, parema pühendumise poliitika; Euroopa Liidu rakendatud poliitikate ja meetmete kogum riikide arengutaseme tasakaalustamiseks, saavutades seeläbi suurema ühtsuse ja pühendumuse tervikuna).

Sellega saavutatakse Euroopa Liidu Nõukogu, Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni 2017. aasta ühisavalduses seatud eesmärk, et „EL ja selle liikmesriigid toetavad põhisissetuleku tagamiseks ka tõhusaid, jätkusuutlikke ja võrdseid sotsiaalkaitsesüsteeme. Ebavõrdsuse vastu võitlemiseks.

UBI on keskne meede inimväärikuse, vabaduse ja võrdsuse eesmärkide saavutamiseks, mis on paigutatud Euroopa Liidu kesksetes dokumentides.

(https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2020/000003_en).

 

Nõutavate allkirjade arv

Euroopa kodanikualgatuse määruse (EL) 3/1 artikli 2019 lõike 788 punktis b on öeldud, et üks Euroopa kodanikualgatuse kehtivuse tingimus on - vähemalt neljandikus liikmesriikides allakirjutanute arv on vähemalt võrdne I lisas sätestatud miinimumarvuga, mis vastab igas liikmesriigis valitud Euroopa Parlamendi liikmete arvule, mis on korrutatud Euroopa Parlamendi liikmete koguarvuga algatuse registreerimine. Läti puhul on tegemist 5640 allkirjaga. Proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt peaks aga kogu ELis miljoni allkirja saavutamiseks Lätil olema 1 11,348 allkirja. Praeguseks on algatusele Lätis alla kirjutanud veidi üle 3,295 Läti kodaniku 5,640-st, mis on 58.46% minimaalsest allkirjade arvust. Hoolimata sellest, et meedias on selle algatuse kohta vähe teavet, on meie riik allkirjade kogumisel Euroopas kolmandal kohal. Kokku on Euroopa Liidus kogutud umbes 138240 allkirja, mis on 13.82% 1 miljonist.

 

Esimesed õnnelikud

Selleks, et ELi kodanikud saaksid proovida, mida tähendab UBI regulaarne saamine, korraldasid algatajad koos oma valitsusvälise organisatsiooni UBI4ALL toetajatega 16. juunil 2020 esimese ELi tingimusteta põhisissetuleku loosimise - 800 eurot kuus, mida saab iga aasta kätte ühe aasta jooksul (800 eurot 12 kuu eest on 9,600 eurot aastas). Alates 17. juunist saavad ELi kodanikud taotleda teist UBI loosimist. Esimesele registreerunud saavad automaatselt teise UBI loosimise. See on avatud kõigile Euroopa Liidu kodanikele, kes on saanud 16-aastaseks. Loosimist rahastatakse ainult kodanike annetustest rahvahulga kaudu. Ühe kodaniku põhisissetuleku rahastamiseks on vaja koguda 9,600 eurot. Selle artikli kirjutamise ajal on teisele loosimisele kandideerinud 16,281 688 kodanikku ja siiani on annetatud XNUMX eurot, kuid esimese loosimise õnnelik võitja on prantslane Lucy. Veebisait, kus saate taotleda UBI loosimist, on https://ubi4all.eu. Ka sina võid olla üks esimesi õnnelikke.

ELi esimene tingimusteta loteriijuht Roswitha Minardi (vasakult), loosimise algataja Helwig Fenner (UBI4ALL) ja UBI loosimise õnnelik võitja prantslane Lucie Paulin.

Lätis teatakse ja räägitakse vähe

Mis on muutnud tingimusteta põhisissetuleku selliseks aktuaalseks teemaks ja miks on Lätis sellest nii vähe teada? Maailma kogemus on piisavalt ulatuslik - on läbi viidud mitmeid katseid, uuringuid ja andmeanalüüse, mis tõestavad, et põhisissetuleku maksmisel on positiivne majanduslik ja sotsiaalne mõju. Seetõttu arutatakse seda teemat praegu välismaal laialdaselt.

Kahjuks väldib Läti rääkimist kõigest, mis juhib tähelepanu sotsiaalsüsteemile. Esimene negatiivne argument on tavaliselt arusaamatus - kuidas saab raha maksta mitte millegi eest? Kuid UBI pole raha asjata; see on dividend meie igale investeeringule iidsetest aegadest kuni tänapäevani. Me kõik elame ühiskonnas, milles osaleme. Ühiskond moodustab riigi ja riigid moodustavad riikide liidud. On õiglane, et saame oma panusest tagasi väikese osa.

 

Tuleb meeles pidada, et okupatsiooniaeg on meie mõtteviisile väga negatiivselt mõjunud, nii et me ei julge sageli mõelda laiemalt ega väljapoole. Seda enam, et rahandusminister väidab kohe, et see on liiga kallis. Tekib küsimus; kas rahvastik võib riigile liiga kalliks minna? Nii on UBI puhul kogu Euroopa Liidus, mitte ainult ühes liikmesriigis. Riigid saavad sellest kasu, sest erinevate funktsioonide pakkumise kulusid saab vähendada, kuna nende inimesed on seotud nende funktsioonide pakkumisega (sellest rohkem ühes järgmises artiklis).

 

Maailmakogemus

Mis puutub maailmakogemusse, siis tuleb öelda, et see on väga ulatuslik.

visiit https://basicincome.stanford.edu/experiments-map/ lisateavet iga mineviku, praeguse või kavandatud põhisissetuleku katse kohta kogu maailmas. Sellelt kaardilt leiate üksikasjalikku teavet katsete asukoha, aja, osalejate arvu, katse vastutavate asutuste, põhisissetuleku suuruse jms kohta, sealhulgas linke projekti veebisaitidele.

Põhisissetuleku katsete maailmakaart

Tuleb märkida, et mitte kõik katsed garanteeritud sissetulekuga ei ole maksnud tingimusteta põhisissetulekut. Kohaldatakse kõige tavalisemat universaalset sissetulekut. Mis vahe on? Kui tingimusteta põhisissetulek sisaldab kõiki nelja ülaltoodud kriteeriumi (üldine, individuaalne, seda makstakse tingimusteta ja on piisavalt kõrge), võib universaalse põhisissetuleku jaoks üks kriteeriumidest puududa. Näitena võib tuua Soome eksperimendi, mille käigus valiti välja töötuna registreerunud inimesed. Seega rakendati tingimust - töötud (universaalne inimrühm).

 

Brasiilias asuv Bolsa Família sotsiaalprogramm on suunatud vaesuses või äärmises vaesuses elavatele peredele, mitte kõigile inimestele, seega on ka selline põhisissetulek universaalne. Kuid pilootkatsetused Namiibias ja Indias viidi läbi kõigi tingimusteta põhisissetuleku kriteeriumide kohaselt; ka UBI eksperiment Saksamaal Mein Grundainkommen see toimub praegu.

 

Positiivsed tulemused räägivad iseenda eest. Näiteks USA-s Stocktonis asuvas SEED-projektis, kus 125 linnaelanikku said kahe aasta jooksul 500 dollarit kuus, registreerisid nad, et:

 • Garanteeritud sissetulek vähendas sissetulekute volatiilsust või leibkondade kuude lõikes kõikumisi, kuid ainult 25% saajatest maksaks ootamatu kulu sularaha või sularaha ekvivalendiga. Aasta pärast maksaks 52% ravigrupis olevatest inimestest ootamatu kulu sularaha või sularaha ekvivalendiga;
 • garanteeritud sissetulek võimaldas abisaajatel leida täiskohaga tööd - 2019. aasta veebruaris oli täistööajaga töö 28% saajatest, aasta hiljem töötas täistööajaga 40% abisaajatest;
 • garanteeritud sissetuleku saajad olid tervemad, neil oli vähem depressiooni ja ärevust ning paranenud heaolu;
 • Garanteeritud sissetulek leevendas rahalist nappust, luues uusi võimalusi enesemääramiseks, valikuvõimalusteks, eesmärkide seadmiseks ja riskide võtmiseks.

SEED_Eelarve + analüüs-SEED + Esimene + Aasta_Finaal + Aruanne_Isikud + Lehed

 

Aastal 2018, Uus leht Kanadas kasutati uuenduslikke strateegiaid: 50 kodutule, kes olid suhteliselt hiljuti kodu kaotanud, maksti ühekordne sularahamakse 7,500 CAD (umbes 5,103 EUR). Eksperimendis osalejad said seda raha kulutada nii, nagu neile meeldis. Tulemused olid hämmastavad! Keskmiselt kulutasid sularahasaajad 52% oma rahast toidule ja üürile, 15% muude esemete, nagu ravimid ja arved, ning 16% transpordile ja riietele. Võrdluseks - alkoholi, sigarettide ja narkootikumide kulutused vähenesid keskmiselt 39%. Uuringuandmete kohaselt säästis projekt peavarju süsteemi aasta jooksul umbes 8,100 5,511 CAD (umbes XNUMX EUR) inimese kohta. Selle katse tulemused viivad olemasoleva sotsiaalsüsteemi efektiivsuse ümbermõtestamiseni.

https://www.cbc.ca/news/canada/british-columbia/new-leaf-project-results-1.5752714

 

Teine tuntud on Mincome'i eksperiment Kanadas, mis toimus 1970. aastatel. Selle tulemusi analüüsides tervishoiuökonomist Evelyn Unusta selgus, et projektis osalejate tervis oli nelja aastaga oluliselt paranenud. Haiglaravimite arv vähenes 8.5% ja perearstide külastused vähenesid - vaimse tervise probleemide tõttu oli vähem alkoholiga seotud õnnetusi ja haiglaravi.

"Tahtsin näha, kas vaesuse vastu võitlemisel on mõju inimeste tervisele ja need tulemused on tõesti huvitavad. Nelja aasta jooksul tehtud 8.5% vähendamine on üsna dramaatiline, ”tunnistab E. Forget.

https://www.bbc.com/worklife/article/20200624-canadas-forgotten-universal-basic-income-experiment

Seega on tegemist tervisesüsteemi vabastamisega patsientidest (ja seeläbi ka tervisesüsteemi kulutuste vähendamiseni), kelle tervislik seisund paranes regulaarsete garanteeritud sissetulekute tõttu, mis omakorda soodustas tervislikuma eluviisi valimist.

 

Elustiil muutub

Stress, alatoitumus ja ebatervislik toitumine võivad põhjustada mitmesuguseid haigusi. Kaasaegne eluviis ja sissetulek Lätis koormavad tervisesüsteemi tohutult. 2019. aastal oli üle 26% Läti elanikkonnast langenud alla vaesusriski künnise. Covid-19 pandeemia koos kõigi selle tagajärgedega algas 2020. aastal.

109 euro suurune GMI on neli korda väiksem kui vaesusriski künnis. See ajab paljud ummikusse, kust on võimatu ilma kõrvalise abita välja tulla. Läti kuulub ka nende riikide hulka, kus inimesed elavad pikka aega stressirohkes olukorras, enam kui veerand riigi elanikkonnast ei saa endale lubada tervislikku toitu, rääkimata muudest majapidamistarbetest.

Tingimusteta põhisissetulek stimuleerib inimeste osalemist oma elu parandamises. Seni tehtud UBI-katsed võimaldavad järeldada, et kasu ületab oluliselt sotsiaalsüsteemi investeeritud ressursse. Inimesed kasutavad tasustatud põhisissetulekut tõhusamalt, kui riiklik sotsiaalkindlustussüsteem suudab pakkuda. UBI kasutuselevõtuga ei saa me mitte ainult kiiremini taastuda Covid-19 mõjudest, vaid suudame valmistuda ka erinevateks muudatusteks. Üks neist on seotud automatiseerimise ja robotiseerimisega.

 

Automatiseerimine, robotiseerimine ja töö

Veebisait futurism.com sisaldab teavet robootika ja tehisintellekti (AI) ohustatud elukutsete ning kõige enam ohustatud riikide kohta. Näiteks on robootika ja tehisintellekti ohus 99% kindlustustöötajatest, 97% põllumajandustöötajatest, 88% ehitustöölistest, 97% kiirtoidutöötajatest, 79% autojuhtidest ja 68% postitöötajatest - kõik nad võivad kaotada töö automatiseerimise, robootika ja tehisintellekti tagajärjel.

(https://futurism.com/images/universal-basic-income-answer-automation).

 

Iga päev tunneme üha sagedamini robootika mõju, näiteks supermarketite iseteeninduskassad. Igaüks meist, kes kasutab iseteeninduskassasid, ei saa muidugi allahindlust toodetele. Selline töö automatiseerimine toob kasu ainult poepidajatele - pole vaja palgata töötajat, pole tasulist puhkust, pole vaja stimuleerida töötajaid oma kohustusi paremini täitma, ei haigestuks ega nõua paremaid töötingimusi ega kõrgemat palka. Automatiseeritud töökoht ei vaja sotsiaalkindlustusmakseid ja seda saab kasutada ka ööpäevaringselt - vaja on vaid regulaarset hooldust. Robotid on muutunud eriti nõutuks just praegu, kui pandeemia ajal tuleb haigestumise vältimiseks rakendada ettevaatusabinõusid.

Euroopa Komisjoni veebisaidi andmetel võib 45% -60% kõigist Euroopa töötajatest enne 2030. aastat ennast automatiseerimisega asendada. Uue eriala õppimiseks või uute oskuste omandamiseks vajavad inimesed nii aega kui ka raha. Läti kogemus näitab, et tööandja valib kõige sagedamini juba koolitatud töötaja. Töötajate koolitus võtab aega, mis tähendab - raha ettevõtjale.

Läti statistika statistikaameti andmetel oli Lätis tänavu mais tegelik töötuse määr 7.9%, mis tähendab, et võis leida vajalike oskustega töötajaid. Samal ajal peame meeles pidama automatiseerimise ja robotiseerimise potentsiaali, mis muudab paljud töötuks. Tingimusteta põhisissetulek alternatiivina pakuks rahalist kindlust ja ka võimalusi olla paindlik - vabade töökohtade otsimisel omandada uusi oskusi.

https://knowledge4policy.ec.europa.eu/foresight/topic/changing-nature-work/new-technologies-automation-work-developments_en

 

Küllap väidavad paljud, et kui saadakse tingimusteta põhisissetulek, siis inimesed ei tööta. Jah, inimesed ei tööta, vaid ainult halva tööandja juures, kes maksab ebapiisavalt madalat palka või ei järgi tööseadusi ja -moraali. Eesti Euroopa kodanikualgatuse „Alusta tingimusteta põhitulusid (UBI) kogu ELis“ koordinaatori Jaanus Nurmoja sõnul ei tööta keegi enam prostituudina ja selline stsenaarium võib täide minna.

Pilootprojektide tõendid näitavad, et inimesed töötavad rohkem kui enne UBI saamist. Töö lõpetasid noored emad, kes soovivad oma lapsi kauem kasvatada, lapsed, kes on rahanappuse tõttu sunnitud koolis käimise asemel tööle. Noored lõpetasid töötamise, kes soovivad õppimisele täielikult pühenduda. Ligikaudu 2-3% kõigist põhisissetuleku saajatest katkestab ülaltoodud põhjustel. Küsige endalt, mida teeksite, kui saaksite iga kuu UBI-d? Kas sa enam ei töötaks? Võib juhtuda, et töötate ka suhteliselt madala palgaga, kui see on teie südameasi, kui teid hinnatakse töökohal, kui olete tööga rahul. Põhisissetulek tagab vajaliku stabiilsuse.

 

Tasakaalustab erinevaid suhteid

UBI tasakaalustab erinevaid suhteid, kuna see võimaldab igal inimesel võtta võrdse positsiooni. Näiteks võimalus öelda halbale tööandjale "ei" ja vägivaldsed suhted. See annab meile aluse arendada ka riigi siseturgu. Paljud meist ostaksid Lätis valmistatud toote, kui see ei oleks meie rahakoti jaoks liiga kallis. Paljud meist, kes olid sunnitud rahateenimiseks lahkuma, naasevad Lätis ellu. Paljud asutaksid oma väikeettevõtte; õppida midagi uut jne. Paljud asutaksid oma väikeettevõtte; õppida midagi uut jne. Me aitaksime üksteist, oleksime helded ja inimlikud, sest see on inimese loomus. Ja isegi maksud riigieelarvesse suureneksid, sest seal oleks rohkem rahavoogusid.

Palgad on pikka aega paigal ja riik hoiab seda stagnatsiooni madala miinimumpalga kehtestamisega. Miks maksta rohkem, kui seadus lubab teil töötada 500-eurose palga ja umbes 170-eurose sotsiaalkindlustusmakse eest, hoolimata sellest, et käes olev palk langeb alla vaesusriski künnise. Kui soovite ellu jääda, töötate isegi miinimumpalga eest. Kuid see pole elu, mis oleks inimese vääriline - olla vaene töötav inimene. Selline olukord valitseb mitte ainult Lätis. Inimkond otsib oma viisi jääda. Seetõttu räägivad nüüd paljud eurooplased tingimusteta põhisissetuleku kehtestamisest kogu ELis.

Kõik on omavahel seotud. Tingimusteta põhisissetulekuga saaksime ühe laskega tulistada mitu jänest. UBI maksmisega saab riik kasu väga suurel määral, kuna osa selle funktsioonidest täidavad kodanikud ise. Näiteks ei ole enam vaja orbude kasvatamist asutustes, kuna oleks piisavalt kasuvanemaid, kes saaksid endale lubada mitme lapse kasvatamist. Või veel üks näide, kui meil oleks UBI, saaksime osta keskkonnasõbralikke tooteid. Võiksime keskenduda tööle erinevates seltsides ja ühendustes, lahendada erinevaid probleeme.

Ja jah, demokraatia võiks õitseda, sest meil oleks piisavalt aega ajalehtede ja ajakirjade ostmiseks, areneks kvaliteetne ajakirjandus, sest ajakirjandus ei sõltuks majandusgruppidest ja reklaamidest, vaid Lätis elavad inimesed ostaksid neid.

UBI on ka riikliku julgeoleku küsimus. Abivajajad panevad sagedamini toime kuritegusid. Vaesuses olevad inimesed järgivad tõenäolisemalt äärmuslaste üleskutseid ja populiste, on valmis hääletama raha või mõnede lubatud hüvede poolt, kaotavad usu riiki ja meediasse ning usuvad tõenäolisemalt erinevatesse võltsuudistesse ja vandenõuteooriatesse. Meie jaoks on oluline, et seda ei juhtuks.

 

Lühike ülevaade põhisissetuleku ajaloost

Nagu kohapeal mainitud https://basicincome.org/history/, sõnastas tingimusteta põhisissetuleku idee Thomas Spence 18. sajandi lõpus ja Joseph Charlier 19. sajandi keskpaigas. Põhisissetulek oli Inglismaal 1920. aastal ja Ameerika Ühendriikides umbes 1970. aastal ajutise riikliku arutelu objektiks (tutvustades ka põhisissetuleku katset nagu Mincome). Umbes 1980. aastal jätkus arutelu Lääne-Euroopas ja levis aeglaselt, kuid alates 2016. aastast on see kogu maailmas populaarsust kogunud.

2020. aastal USA presidendivalimistel kandideeriv Andrew Yang tegi oma valimiste-eelse platvormina ettepaneku kehtestada 1,000 dollari suurune põhisissetulek kõigile üle 18-aastastele USA kodanikele, kes soovivad saavutada majanduslikku efektiivsust. Arvatakse, et sellise summa maksmine täiskasvanutele Ameerika Ühendriikides võib majandust kaheksa aastaga suurendada 2.48 triljoni dollari võrra ja suurendada SKT-d 12.56%.

(https://www.cnbc.com/2017/08/31/1000-per-month-cash-handout-would-grow-the-economy-by-2-point-5-trillion.html).

 

Enne tingimusteta põhisissetuleku ideed on aga räägitud garanteeritud miinimumsissetulekust. Arvatakse, et Thomas More'i (1492-1540) lähedane sõber ja humanist Joannes Ludovicus Vives (1478-1535) vaidles esimesena põhisissetuleku poole ja töötas välja üksikasjaliku skeemi, mis põhines nii teoloogilistel kui ka pragmaatilistel kaalutlustel. Teda võib pidada riikliku miinimumsissetuleku kava idee tõeliseks isaks ja paljude tänapäevaste riigiabikavade eelkäijaks.

1526. aastal Brugge linnapeale pühendatud voldikus pealkirja all De Subventione Pauperum (Vaeste abistamise kohta) tegi JL Vives ettepaneku, et munitsipaalvalitsusele tuleks anda vastutus toimetulekumiinimumi tagamise eest kõigile oma elanikele mitte õigluse huvides, vaid moraalselt vajaliku heategevuse tõhusama teostamise huvides.

Vivesi argumendid inspireerisid tõenäoliselt Flaami Ypresi linna juhte, kuna see viis mõne aasta pärast sisse sarnase skeemi. See julgustas vaeseid toetama teistmoodi mõtlema ja tegutsema. Vivesi traktaat on sotsiaalse mõtlemise ja institutsioonilise reformi pikaajalise traditsiooni esimene süstemaatiline väljendus ja näitab avalikku kaastunnet. Vaatamata raskustele ja kahtlustele muutsid tollased mõtlejad avaliku abi valitsuse oluliseks funktsiooniks.

Montesquieu kirjutab oma raamatus L'Esprit des Lois (1748):Riik võlgneb kõigile oma kodanikele turvalist toimetulekut, toitu, sobivaid riideid ja eluviisi, mis ei kahjusta nende tervist".

See mõtteviis viis lõpuks ulatuslike, riiklikult rahastatavate garanteeritud miinimumsissetuleku süsteemide loomiseni üha enamates riikides, viimati Itaalia kodakondsuse tulu (2019) ja Hispaania omad ingreso minimo eluline (2020).

 


See teave on koostatud Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) programmi „Aktiivsete kodanike fond“ ja Norra finantsmehhanismi toel. Väljaande sisu eest vastutavad projekti „Tingimusteta põhitulu sisseviimine kogu ELis“ Lätis elluviijad - ühing „Vecdaugavieši“; projekti number: AIF / 202 / R / 31.

https://www.activecitizensfund.lv/lv/apstiprinati-projekti/eiropas-pilsonu-iniciativas-beznosacijumu-pamatienakumu-ieviesana-visa-es-aktualizesana-latvija.html

 


Esmakordselt avaldatud 10.07.2021 https://www.latviesi.com/jaunumi/kas-ir-eiropas-pilsonu-iniciativa-sakt-beznosacijuma-pamatienakumu-visa-es

Esimesed UBi4ALLi loosivõidud lähevad Prantsusmaale

MTÜ UBI4ALL korraldatud kodanikupalga esimese loosimise loosimise võitja on õpingud lõpetanud noor prantslanna Lucie Paulin, kes otsib endale sobivat tööd. Juuli algusest saab ta aasta jooksul kodanikupalka 800 eurot kuus. Ülejäänud, kes seekord ei võitnud, osalevad automaatselt järgmisel loosimisel, nad ei pea end uuesti registreerima.

Registreerimisvorm avatakse uutele osalejatele 17. juunil kell https://ubi4all.eu . Samas portaalis on ka annetuste vorm. Uus loterii toimub kohe, kui annetustest on taas kogutud 9,600 eurot.

Videoülekande lõpus 16. juunil kutsus projekti eestvedaja Helwig Fenner kõiki üles registreeruma Euroopa kodanikualgatusele põhisissetuleku tingimusteta kehtestamiseks liidu liikmesriikides. The https://sign.eci-ubi.eu algatusele saab alla kirjutada veel üheks aastaks, kuni 25. juunini 2022. Euroopa Komisjon on tähtaega kaks korda pikendanud, kuna pärgarteripandeemia tegi allkirjade kogumise oluliselt keerulisemaks.

Esimesel Euroopa kodakondsuse loosimisel osales peaaegu 16 tuhat inimest kogu Euroopa Liidust. Kreeklasi oli kõige rohkem (4090), kuid elanikkonda arvestades olid kõige aktiivsemad osalejad Läti kodanikud, keda oli kreeklastest vaid mõnisada vähem.

Pildil: UBI4ALL loterii videoülekandes osalejad. Saksa organisatsiooni Mein Grundeinkommen loosimängude esimesed võitjad jagavad oma kogemusi paremal keskmisel real ja vasakul alumises reas. UBI4ALL loodi sakslaste eeskujul.

Autor: Jaanus Nurmoja https://www.kodanikupalk.ee/teataja/1068

ELi komisjoni allkirjade kogumise täiendav laiendamine

EUROOPA KOMISJON,
Võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,
Võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 2020. juuli 1042. aasta määrust (EL) 15/2020, millega kehtestatakse määruses (EL) 2019/788 sätestatud kogumise, kontrollimise ja uurimise etappidega seotud ajutised meetmed Euroopa kodanikualgatuse kohta seoses COVID-19 puhanguga1, eriti selle artikli 2 lõiget 2,

 

 

Nendel põhjustel võib järeldada, et kogumisperioodi pikendamise tingimused on täidetud viie algatuse puhul, mille kogumisperiood kestis 5. mail 1. Seetõttu tuleks neid kogumisperioode pikendada kolme kuu võrra.

 

Järgmiste algatuste kogumisperioodide uued lõppkuupäevad on järgmised:

 

 • algatus pealkirjaga „VALIMISED PIIRIDETA, ELi kodanike täielikud poliitilised õigused“: 11. juuni 2022;
 • algatus pealkirjaga „Alusta tingimusteta põhitulusid (UBI) kogu ELis”: 25. juuni 2022;
 • algatus pealkirjaga „Libertà di condividere”: 1. august 2022;
 • algatus pealkirjaga „Paranemise õigus”: 1. august 2022;
 • algatus pealkirjaga „Kodanikuühiskonna algatus biomeetriliste massjälgimistavade keelustamiseks”: 1. august 2022;
 • algatus pealkirjaga „Rohelise aia katusealused”: 1. august 2022.

 

 

Uus uuring: ECI pole enamikus Euroopa riikides teada

Uus uuring: kodanikud ei tea endiselt oma kaasotsustamise õigusi ELi poliitikas

17 Euroopa kodanikualgatuse ja organisatsiooni koosnev Euroopa liit kutsub üles 9. mail toimuvat Euroopa päeva ametlikult pikendama ELi märgipäevale, et tugevdada kodanike osalemist Euroopa Liidu poliitikas.

2.4% teadlikkuse tasemega on Euroopa kodanikualgatus (ECI) kui Euroopa Liidu poliitilise kaasotsustamise vahend elanikkonna seas peaaegu tundmatu, selgub praegusest YouGovi esinduslikust uuringust Saksamaal, Itaalias, Soomes ja Portugalis.

Kui kogu ELis saadakse miljon kehtivat allkirja, saavad kodanikud oma uute seaduste ettepanekud esitada otse nii Euroopa Parlamendile kui ka Euroopa Komisjonile. Lisaks istungile on mõlemad institutsioonid kohustatud esitama kirjaliku avalduse. See muudab selle palju tõhusamaks kui näiteks Bundestagi poole pöördumine.

Varajase sekkumise peab registreerima vähemalt seitsmest korraldajast koosnev rühm kogu ELis. Allkirjade kogumine on piiratud ühe aastaga, see on võimalik ka veebis ja peab vastama minimaalsele kvoorumile vähemalt seitsmes ELi riigis.

„Euroopa kodanikualgatustele peab olema ka piisav rahaline toetus infrastruktuuri ja professionaalse toetuse jaoks. Kodanikud ei saa seda teha vabatahtlikkuse alusel, kui selle taga pole suurt organisatsiooni ” selgitab Ronald Blaschke ECI UBI ELi korraldusmeeskonnast ja Saksamaa koordinaator.

Alates selle kehtestamisest 2012. aastal on ainult kuus (78 punast) Euroopa kodanikualgatusest suutnud kõrvaldada kõrge allkirjaga seotud takistused. "Kui ELi komisjon võtab inimeste osalemisvõimalusi tõsiselt, peab ta võtma palju tugevamaid meetmeid, et tagada edukas rakendamine ja tõsta teadlikkust Euroopa kodanikualgatusest kui tõhusast poliitilise kaasotsustamise vahendist ELis" nõuab Klaus Sambor Austrialt, kes on kogu ELis käimasoleva tingimusteta põhitulude varajase sekkumise algataja (UBI), mis on alates 117,000. aasta septembrist kogunud umbes 2020 XNUMX allkirja.

Kogu EL hõlmav liit, mis nõuab viivitamatu meetmena 9. mai loomist kui „ELi märgipäeva“, koosneb järgmistest osadest: Euroopa elutähtsate infrastruktuuride tingimusteta põhitulud kogu ELis, varajase sekkumise infopunkt StopGlobalWarming, piirideta valijagruppide jagamine, varajase sekkumise vabadus jagada, ECI Salvesta Mesilased ja talupidajad, ECI Reclaim Your Face, samuti 11 muud kodanikuühiskonna organisatsiooni ELis.

www.eusignday.eu

Kinnitus YouGovSurvey - kokkuvõte

EL-i tingimusteta põhitulude (UBI) Euroopa kodanikualgatuse (ECI) jaoks on meil head uudised: Euroopa Komisjon on pikendanud meie varajase sekkumise allkirjade kogumise perioodi 3 kuu võrra.

See tähendab, et algatuse allkirjastamine lõpeb 25. detsembril. 2021

Selle põhjuseks on Corona-olukord, kus pole nii lihtne inimestega avalikult kokku puutuda, et nad teavitaksid meie varajast piletit.

Euroopa kodanike algatus tingimusteta põhitulude saamiseks on EL ainus UBI jaoks registreeritud. See on ainus, millel on ka konkreetsed õiguslikult kindlaks määratud õiguslikud tagajärjed - kui varajase sekkumise projekt on edukas.

 

%d bloggers nagu see: