Meie eesmärk on kehtestada kogu ELis tingimusteta põhisissetulek, millega tagatakse igale inimesele elatusvahendid ja võimalus osaleda majanduspoliitika osana ühiskonnas.

See eesmärk saavutatakse, ületamata seejuures aluslepingutega ELile antud pädevust.

Palume komisjonil esitada ettepanek kehtestada kogu liidus tingimusteta põhisissetulek, millega vähendatakse piirkondlikke erinevusi, et tugevdada liidu majanduslikku, sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust.

Sellega viiakse ellu Euroopa Ülemkogu, Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni 2017. aasta ühisavalduses nimetatud eesmärki, mille kohaselt – selleks et võidelda ebavõrdsuse vastu – „toetavad EL ja selle liikmesriigid ka tõhusaid, jätkusuutlikke ja õiglaseid sotsiaalkaitsesüsteeme, et tagada põhisissetulek“.

Rohkem alla kirjutada ei saa!
Tulemused siiani

Lisateabe saamiseks vt: UBI-europe.net

 

Rakendatud on kogumisperioodi pikendamine veelgi! Vt pdf

Loe edasi

Kas soovite olla aktiivne?

Tiimiga liitumiseks täitke see ankeet! 

  Eesnimi (nõutav)

  Perekonnanimi (nõutav)

  E-post (nõutav)

  Riik (nõutav)

  Oskused

  kommentaar


  Nõustu tingimustega (kohustuslik)
  Seda vormi sisestades nõustun, et veebileht talletab ja käitleb minu andmeid.